Polityka Prywatności

Wydawnictwo Widnokrąg S.C.

ul. Jana Matejki 14, 05-501 Piaseczno
NIP 123-124-33-29, REGON 142882518

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies (dalej jako „Polityka Prywatności”) została sporządzona i jest stosowana przez Wydawnictwo Widnokrąg S.C. Jana Matejki 14, 05-501 Piaseczno (NIP 123-124-33-29, REGON 142882518)
 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest stosowana w Sklepie Internetowym https://wydawnictwo-widnokrag.pl/ (dalej jako: „Sklep Internetowy”).
 3. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2019.0.1781 t.j.) co do danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Klienta w rozumieniu Regulaminu sklepu internetowego.
 5. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Sklepu Internetowego i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
 6. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. przestrzega przepisów prawa, w szczególności w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz jej przepisów wykonawczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.0.344 t.j.) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.2022.0.1648 t.j).
 7. Oprócz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności w celu skorzystania z usług świadczonych przez Wydawnictwo Widnokrąg S.C., Użytkownik zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu Sklepu Internetowego („Regulamin”).

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. jako administrator danych osobowych oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w Regulaminie w zakresie niezbędnym do realizacji Usług w rozumieniu Regulaminu.
 2. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją celów wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w celu wykonania Usług, w celach marketingowych Wydawnictwa Widnokrąg S.C., a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
 3. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. oświadcza, że dane osobowe Użytkowników, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, w tym:
  • w celu realizacji dostawy podmiotom współpracującym z Wydawnictwem Widnokrąg S.C.;
  • w celu realizacji płatności on-line;
  • w celu realizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa wezwań urzędów i organów, w tym organów ścigania, sądów.
 4. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu kierowania dedykowanych treści marketingowych przy wykorzystaniu profilowania bez wyrażenia stosowanej zgody przez Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 6. W celu realizacji uprawnień określonych z pkt 5, Użytkownik może skontaktować się
  z Wydawnictwem Widnokrąg S.C. poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: sklep@wydawnictwo-widnokrag.pl
 7. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz spełnia wymagania określone w art. 39a Ustawy, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

 1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub urządzeniu mobilnym Użytkownika w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
 2. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. informuje, że Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
 3. Użytkownik może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania.
  W przypadku odrzucenia plików cookies przez Użytkownika niektóre z funkcji Sklepu Internetowego mogą jednak nie działać prawidłowo, co może skutkować nawet niemożnością prawidłowego korzystania z Sklepu Internetowego przez Użytkownika.

 

 1. GOOGLE ANALYTICS

 

 1. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się po na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl
  W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, Użytkownik może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.

 

 1. WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W LOGACH DOSTĘPOWYCH

 

 1. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. wykorzystuje, zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów www, logi internetowe oraz adresy IP Użytkowników w celu zbierania informacji dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego, diagnozowania błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www. Dane te są wykorzystywane także w celach statystycznych, tzn. gromadzenia i analizy danych demograficznych Użytkowników (skąd nastąpiło połączenie). Wykaz informacji przechowywanych w logach internetowych jest następujący:
  1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika);
  2. nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
  3. nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
  4. czas nadejścia zapytania;
  5. pierwszy wiersz żądania http;
  6. kod odpowiedzi http;
  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (HTTP referer link) –
   w przypadku, gdy przejście do strony Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik;
  9. informacje o przeglądarce Użytkownika;
  10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 2. Dane wskazane powyżej nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.
 3. Zebrane logi są także przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy w administrowaniu Sklepem Internetowym. Informacje te nie są udostępnianie nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem Internetowym. Zbiorcze podsumowanie tych statystyk nie zawiera cech pozwalających na identyfikację Użytkowników.
 4. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Sklepu Internetowego na żądanie uprawnionego do tego organu państwa na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: sklep@wydawnictwo-widnokrag.pl
 2. Wydawnictwo Widnokrąg S.C. poinformuje o dokonaniu zmiany Polityki Prywatności w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkowników. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Polityki Prywatności, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.
Produkt dodany do listy ulubionych
Product added to compare.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Widnokrąg S.C. z siedzibą w Piasecznie.

Więcej informacji o korzystaniu przez nas z plików cookies oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.